PRP-EU-SLO-barvni

NAZIV AKTIVNOSTI

Investicija bo na kmetiji pripomogla boljšemu delu tako v vinogradu kot na polju iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva.

 

NAZIV AKTIVNOSTI

 Nakup kmetijske mehanizacije in strojne opreme

POVZETEK

Kmetija je na javnem razpisu kandidirala v nakup kmetijske mehanizacije s sklopu kolektivne naložbe – skupina dveh kmetij. Naložba kmetijskih gospodarstev  je namenjena izvajanju tehnoloških izboljšav na  področju higiene, varovanja okolja in varnosti pri delu in zniževanju stroškov. Z investiranjem v sklopu kolektivne naložbe bosta kmetiji dosegli nižje stroške pridelave v proizvodnem procesu, nižji bodo stroški vzdrževanja kmetijske mehanizacije ter poraba energije bo racionalnejše izkoriščena. Z naložbo bosta kmetiji prispevali k varstvu okolja in naložba se nanaša na nove naprave, ki imajo patent. S skupno rabo kmetijske mehanizacije na obeh kmetijah bo zagotovljena racionalna raba osnovnih sredstev. Kolektivna naložba izhaja iz upoštevanja potreb članov skupine kmetov. Nabor kmetijske mehanizacije bo izveden skupaj  kolektivno s potrebo obeh članov, čimer se sorazmerno porazdelijo stroški nakupa na dva investitorja in po deležih, ki jih omogoča racionalna raba na kmetijah. Na eni kmetiji večji delež vinogradniške mehanizacije in na drugi večji delež poljedelske mehanizacije in opreme.

 

GLAVNE DEJAVNOSTI

Naložba se uvršča med konkurenčnost in kmetiji vstopata v naložbo preko kmetijskih površin. Glavna dejavnost je poljedelstvo in vinogradništvo.

 

 

CILJI

  • posodobitev in povečanje obsega kmetijske proizvodnje;
  • ohranitev delovnih mest in zmanjšanje obsega fizičnega dela in zniževati investicij na kmetijo
  •   blaženje podnebnih sprememb zaradi zmanjševanja emisij TGP in amonijaka.

 

 

PRIČAKOVANI REZULTATI

–       povečanje tržne proizvodnje zaradi lažje obdelave

–   gospodarna raba in s tem znižujejo stroški dela in strojnih storitev na kmetijah

–       izboljšanje ekonomske uspešnosti zaradi zmanjšanega obsega ročnega dela, zmanjšanega transporta krme,

–       zmanjševane emisije TGP

 

 

S kolektivno naložbo se izkazuje tudi gospodarna raba in s tem znižujejo stroški dela in strojnih storitev na kmetijah.

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

prp.digistore.si/

 

KMETIJA

 

Pri nas lahko kupite ali degustirate kakovostna bela in rdeča vina, vrhunska buteljčna vina redne trgatve, Barrique in predikatna vina.
Organiziramo tudi degustacije za manjše in večje skupine, do približno 70 oseb.

 

 

IMG_0462

 

 

Leave a Reply